• Betydningen av pilotundersøkelse før validering av oversatte instrumenter 

      Nord, Randi; Jerpseth, Heidi; Fagermoen, May Solveig (Nordisk sygeplejeforskning;2 (1), Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Sykepleiere har uttrykt behov for et instrument for vurdering og oppfølging av etterlevelse av helseråd for hjertesviktpasienter. I USA er det utviklet to spørreskjemaer som tar sikte på å vurdere etterlevelse av helseråd ...