• Prehospital håndtering av traumatisk hodeskade 

      Bjorvand, Thomas Bjærum; Myklebust, Stian (Bachelor thesis, 2017)
      Introduksjon: Traumatisk hodeskade er et økende verdensproblem, og årsak til betydelig funksjonsnedsettelse og død. Tilstanden medfører store samfunnskostnader og påkjenninger for enkeltpersoner, deres familier og lokalsamfunn. ...