• Tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester; en utfordring? 

      Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne; Granås, Anne Gerd (Geriatrisk sykepleie;Nr 02, Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Bakgrunn: Legemiddelgjennomgang (LMG) er en systematisk gjennomgang av pasientens legemidler for å sikre hensiktsmessig bruk og forebygge pasientskader. Den skal baseres på en samstemt legemiddelliste av de legemidlene ...