• Kunnskapsbasert praksis: operasjonssykepleieres erfaringer og holdninger 

      Hjelen, Wenke; Sagbakken, Mette (Sykepleien Forskning;13, Journal article; Peer reviewed, 2018-03)
      Bakgrunn: Medisinskteknisk utstyr og medisinsk behandling er i stadig utvikling. Det medfører bedre og ere behandlingstilbud og behandlingsmetoder, som derved stiller særegne krav til faglig oppdatering og bevissthet for ...