• Helserelatert livskvalitet og ernæringsstatus blant eldre hjemmeboende over 70 år 

      Henriksen, Christine; Golberg, Silje B; Ulven, Stine Marie; Holven, Kirsten Bjørklund; Ottestad, Inger (Norsk Tidsskrift for Ernæring;Nr.2/2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-06-28)
      Bakgrunn: Det er vanlig å inkludere helserelatert livskvalitet i kliniske studier, men det er få som har undersøkt dette hos eldre hjemme boende ≥ 70 år. Hensikten med denne studien var primært å beskrive helserelatert ...