• Utvikling av palliasjonstilbudet til barn og unge i Norge 

      Winger, Anette (Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Det er anslagsvis 8000 barn og unge med behov for palliasjon i Norge. Barnepalliasjon handler om oppfølging av barnet og familien fra diagnosetidspunkt og gjennom hele sykdomsforløpet, men forbindes fremdeles med livets ...