• Å mestre foreldrerollen til det kreftsyke barnet : sykepleiers rolle 

      Nordli-Mathisen, Katrine (Bachelor thesis, 2017-06)
      Bakgrunn for oppgaven: Rundt 150 barn får kreft i Norge hvert år. Foreldrene til barnet er barnets viktigste omsorgspersoner og spiller en stor rolle i barnets opplevelse av trygghet under en sykehusinnleggelse. Barnets ...