• Den "vanskelige" atferden 

      Sevik, Lynn (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn og hensikt: Pasienter og sykepleiere i sykehjem påvirkes negativt av atferdsmessige- og psykiatriske symptomer. Formålet med artikkelen er å presentere forekomsten, hyppigheten og intensiteten av atferdsmessige- ...