• Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling 

      Rasmussen, Randi Stenberg (Master thesis, 2011)
      Formål: Studien er et fagutviklingsprosjekt som har til hensikt å avdekke holdninger og engasjement innen fagutvikling og forskning blant anestesisykepleiere. Ved å avdekke barrierer mot forskning og samtidig avdekke hvordan ...