• Oppfølging av pårørende til pasienter med høggradig gliom 

      Humberset, Åse (Master thesis, 2011)
      Hensikten med studien er å kartlegge pårørende til pasienter med høygradig glioms opplevelse og erfaringer med oppfølgingen fra sykepleiere og annet helsepersonell. Høggradig gliom er en primær ondartet hjernesvulst med ...