• Livskvalitet hos personer med koronar hjertesykdom. 

      Haneborg, Marte Nyløvold (Master thesis, 2014)
      Hensikt: Oppgavens hensikt er å kartlegge rapportert livskvalitet hos personer med koronar hjertesykdom, og videre undersøke faktorer som er antatt å ha betydning for grad av livskvalitet i lys av Wilson og Clearys teoretisk ...