• For aller siste gang - Om verdighet i stell av døde 

      Berre, Victoria Oppegaard (Master thesis, 2016)
      Formål: Studiens formål er å forstå hvordan sykepleiere ivaretar verdighet ved stell av døde i sykehus. Teori: Funn fra tidligere forskning viser at sykepleiere opplever respekt og verdighet som viktig og grunnleggende ...