• Personlig Digital Assistent (PDA) og hjemmesykepleie 

      Bader, Kjerstin Wolter (Master thesis, 2015)
      Bakgrunn: Teknologi er i stadig utvikling i samfunnet også i helsesektoren. Hjemmesykepleien i flere distrikter i Norge bruker Personlig Digital Assistent (PDA) også kjent som en personlig håndholdt data en har med seg for ...