• Pasienters erfaringer med samvalg: En scoping review 

   Uvaag, Kjersti (MAREH;2020, Master thesis, 2020)
   Bakgrunn: Medisinsk uforklarte symptomer (MUS) innebefatter diagnoser som forbindes med betydelig funksjonstap. Både pasienter og helsepersonell synes manglende funn er problematisk, og det utfordrer kommunikasjonen og ...
  • Å justere kursen: Rehabiliteringsfortellinger fra kvinner med fibromyalgi 

   Firing, Hedda (MAREH;2020, Master thesis, 2020)
   Bakgrunn og formålet med studien: Fibromyalgi er en sykdom som innebærer utbredte smerter, fatigue og andre plager. Sykdommen rammer flest kvinner, og noen av disse kvinnene kommer for rehabiliteringsopphold i spesialist ...