• Relasjonens betydning for håp i kommunalt psykisk helsearbeid 

      Bolle, Yngve A. (Master thesis, 2015)
      Formålet med studien var å kartlegge håpsgraden mennesker med alvorlige psykiske lidelser i kommunalt psykisk helsearbeid, samt å undersøke sammenhengen mellom håpsgrad og forhold ved relasjon til primærkontakt. Herths ...