• En kvalitativ studie av dialog og samarbeid 

      Olsen, Anne Grete (Master thesis, 2011)
      Bakgrunn: Samarbeid og avtaler om oppgavefordeling med henvisende instans og andre kommunale tjenester er en sentral oppgave ved en barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk. For å oppnå helhetlige tjenester er det avgjørende ...