• Forumteater – et bidrag til bedre psykisk helse for barn? 

      Selmer-Hansen, Eirin (Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: I arbeidet med å bedre barn og unges psykiske helse er det nødvendig med et mangfold av tilnærmingsmetoder. En av metodene kan være dramaformen forumteater. Denne metoden er lite beskrevet i psykisk helsearbeid ...