• Klinisk simuleringstrening i ambulante team 

      Penzo, Tatiana; Texmon, Jon (Master thesis, 2016)
      Tema for denne studien er klinisk simuleringstrening for psykiske helsearbeidere i ambulante team som møter pasienter med voldsrisiko i arbeidet. Hensikten med studien er å finne ut hvilken innvirkning klinisk simuleringstrening ...