• Arbeidsmigrasjon som risikofaktor for ruslidelse 

      Fredriksen, Anette Therese; Tryggestad, Marianne Nymark (Master thesis, 2016)
      Kompetansesenter Rus Oslo (Korus) har over tid fått signaler fra rusfeltet om en økning i antall klienter med bakgrunn som arbeidsmigranter. Det er så langt vi har kunnskap om ikke foretatt studier på dette området i Norge ...