• Trening og fødselsangst: En randomisert kontrollert studie 

      Vidvei, Eva Susanne; Økland, Regine (MAJO;2019, Master thesis, 2019)
      Hensikt: De siste 30 årene har man sett en økende forekomst av fødselsangst. Tidligere forskning viser at trening kan ha en positiv effekt på angst og depresjon generelt i befolkningen. Hensikten med denne studien var å ...