• Den vonde stillheten - jordmors ivaretakelse ved intrauterin fosterdød 

      Gustavsen, Rikke Troller; Tofte, Marthe (MAJO;2016, Master thesis, 2016)
      Hensikt: Viderebringe den erfaringsbaserte kunnskapen som jordmødre innehar og benytter i sin ivaretakelse av en frisk kvinne som kommer til avdelingen med lite liv, til bekreftelse på intrauterin fosterdød og i tiden frem ...