• Kvinners erfaring med ammeveiledning 

      Sverdrup-Thygeson, Mari; Jonsson, Jenny (MAJO;2017, Master thesis, 2017)
      Hensikt: Etablere innsikt og forståelse for hvordan norske kvinner opplever ammeveiledningen fra helsepersonell. Forskningsspørsmål: Hvordan beskriver kvinner sin erfaring av ammeveiledningen de fikk av helsepersonell? ...