• Forekomst og faktorer assosiert med urininkontinens tre måneder postpartum 

      Frøshaug, Betina Ekelund; Lysåker, Pernille Johanne Greenberg (MAJO;2019, Master thesis, 2019)
      Hensikt: Formålet med studien var å undersøke forekomsten av urininkontinens (UI) og faktorer assosiert med UI tre måneder postpartum. Problemstilling: Hva er forekomsten, og hvilke faktorer er assosiert med urininkontinens ...