• Det viktige møtet med jordmor: Kvinners opplevelse av en dødfødsel. 

      Aas, Daniela Carolina; Andersen, Elisabeth (MAJO;2019, Master thesis, 2019)
      Hensikt: Å få økt kunnskapen om kvinners opplevelse av møte med jordmor ved en dødfødsel og hvordan de føler seg ivaretatt av jordmor når de er på sykehuset. Problemstilling: Hvordan opplever kvinner møte med jordmor ...