• Målet er å skape frihet til bevegelse 

      Benth, Cathrine Wormlie; Jørstad, Betina Merethe Korsmoe (MAJO;2020, Master thesis, 2020)
      Hensikt Formålet med denne oppgaven har vært å få større innsikt i jordmors kunnskap og erfaring med å benytte bevegelse og stillingsendring som en del av fødselen og samspillet mellom jordmor og kvinnen. Problemst ...