• Jordmors opplevelser etter traumatiske fødsler 

      Husøy, Ragnhild; Høye, Hilde Moi (MAJO;2016, Master thesis, 2016)
      Hensikt: Hensikten med studien er å utforske hvilke opplevelser jordmødre har i etterkant av en traumatisk fødsel. Metode: Et systematisk søk etter kvalitative studier, i utvalgte databaser, identifiserte syv relevante ...