• Reinnleggelser etter fødsel: Hvem er de, og hvorfor blir de reinnlagt? 

      Ruud, Kaja Steensrud; Holm, Ingvild (MAJO;2020, Master thesis, 2020)
      Hensikt: Å kartlegge områder for forbedring ved å gjennomgå ikke-planlagte reinnleggelser etter fødsel i perioden 2018-2019 ved en gynekologisk avdeling i ett helseforetak i Norge. Problemstilling: Hvilke barselkvinner ...