• Hjemmebesøk av jordmor i barseltiden 

      Høver, Ellinor; Lie, Hanne Marthe (MAJO;2016, Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: Helsedirektoratet kom i 2014 med nye retningslinjer for barselomsorgen. Retningslinjene inneholder en sterk anbefaling om hjemmebesøk av jordmor etter familien utskrives fra fødeinstitusjonen. Hensikt: Å ...