• Eldre pasienter med ryggsmerter. Hvilken behandling får de? 

      Høvik, Øyvind (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Bruk av kliniske retningslinjer for korsryggsmerter er assosiert med forbedrede pasientresultater og mindre kostnader for samfunnet. Tidligere er det vist at det gis sjeldent anbefalinger om å holde seg aktiv og ...