• Fysisk form hos personer med kneartrose 

      Kristiansen, Sverre (MAFYS;2018, Master thesis, 2018)
      Det er også knyttet usikkerhet rundt hvilke faktorer som påvirker fysisk form hos disse personene. Mer presise mål på fysisk form og bedre forståelse av påvirkningsfaktorer kan gjøre aktivitetsrådene til denne gruppen ...