• Risikofaktorer for føflekkreft og solingsatferd i befolkningen 

   Tallerud, Anna Gyda (MAPO;2019, Master thesis, 2019)
   Føflekkreft, også kalt melanoma, er svært utbredt i Norge, med den høyeste forekomsten i Australia, New Zealand og den lyse befolkningen i Europa. I 2012 var det estimert rundt 55,000 dødsfall på verdensbasis. Forekomsten ...
  • Solariebruk i den norske befolkningen: En kvanitativ studie 

   Krogstadmo, Ingeborg Mathea Kvikne (MAPO;2021, Master thesis, 2021)
   Norge er det landet i Europa med høyest forekomst av føflekkreft. Eksponering av UV-stråler fra solarium er klassifisert som kreftfremkallende av verdens helseorganisasjon, og er ansett som et folkehelseproblem. Økt kunnskap ...