• Risikofaktorer for føflekkreft og solingsatferd i befolkningen 

      Tallerud, Anna Gyda (MAPO;2019, Master thesis, 2019)
      Føflekkreft, også kalt melanoma, er svært utbredt i Norge, med den høyeste forekomsten i Australia, New Zealand og den lyse befolkningen i Europa. I 2012 var det estimert rundt 55,000 dødsfall på verdensbasis. Forekomsten ...