• Mødres erfaringer med ammeveiledning 

      Stien, Sigrid Sunniva (MAPO;2020, Master thesis, 2020)
      BAKGRUNN: Amming er nært knyttet til opplevelse av mestring i morsrollen, og støtte og veiledning kan forstås som helsefremmende. Veiledning kan bidra til en frigjøring av morens egne ressurser. Helsesykepleier er ansvarlig ...