• Nærvær: Et salutogent perspektiv 

      Myhrvold, Kristoffer Helgaker (MAPO;2021, Master thesis, 2021)
      Masteroppgaven er basert på en vitenskapelig artikkel og et refleksjonsnotat. Studien har bakgrunn i den høye fraværsstatistikken i norsk helsesektor. Til tross for innsatsen over flere år gjennom politiske tiltak og ...