• Nyutdannede anestesisykepleieres egenvurdering av kompetanse 

      Berge, Torgeir Monen; Kraby, Anders Borg; Stenseth, Fredrik (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn: Pasienter på norske sykehus blir stadig eldre og har et mer komplekst sykdomsbilde. Derfor er det nødvendig med høy kompetanse hos anestesisykepleierne for å oppnå målene knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet ...