Show simple item record

dc.contributor.authorFjæra, Brit
dc.contributor.authorWillumsen, Toril
dc.contributor.authorEide, Hilde
dc.date.accessioned2011-04-28T11:01:31Z
dc.date.available2011-04-28T11:01:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationFjæra, B., Willumsen, T. & Eide, T. (2010). Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien : en tverrsnittsstudie. Sykepleien Forskning, 5 (2), 100-108en_US
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.otherFRIDAID 349875
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/666
dc.description.abstractStudiens bakgrunn: Dårlig oral helse hos eldre kan få store konsekvenser for deres livskvalitet og helse. I dag har eldre en tannstatus preget av kroner, broer og implantater og dette vil stille store krav til godt munnstell hos de grupper eldre som på grunn av svekket helse ikke selv kan ivareta tann og munnhygiene. Hensikt: Hensikten med prosjektet er å kartlegge risiko hos pasientene og hindringer i pasientenes miljø som kan bidra til mangelfullt tannstell og oral sykdom. Metode: Studien er en tverrsnittsstudie med kvantitativ tilnærming. Utvalget besto av 137 pasienter fra 12 bydeler i Oslo. Sykepleierstudenter på 2. året ved bachelorutdanningen ved Høgskolen i Oslo intervjuet pasientene med bruk av strukturert spørreskjema som en del av sin praksis i eldreomsorg. Risikofaktorer, hindringer og sykepleieansvar ble kartlagt. Resultater: Tegn på risiko for tannsykdom var til stede hos 85 prosent av utvalget. Ingen av pasientene var blitt inspisert i munnhulen av hjemme tjenestens ansatte. Konklusjon: Denne studien viser at de fleste eldre i hjemmesykepleien i Oslo har egne tenner og dermed har et stort behov for forebyggende tiltak og klinisk odontologisk behandling. Tannhelse bør få et mer systematisk og tydeligere fokus i hjemmetjenesten. Sykepleiere må endre holdninger og øke sin kompetanse, fordi tannhelse hos eldre er et sykepleieansvar.en_US
dc.description.abstractElderly Patients in Homecare-nursing and Oral Health – A cross sectional Survey Study with Student participation Background: Poor oral health in elderly may have consequences for quality of life and general health. Today elderly have crowns, bridges and implants that will make strict demands for proper oral health care in groups of elderly with reduced ability for self care of oral hygiene. Aims: The aims of this study is to explore a) risk for dental diseases in elderly patients b) factors that causes poor oral care in home-living frail elderly Method: The study is a quantitative cross- sectional study. The selection of research participants is a convenience sample of home care patients in seven districts of Oslo and consists of 137 participants. Nurse students in their second year of the bachelor in nursing at HiO have as a part of their clinical training in geriatric care collected data using a structured interview. Impediments, risk factors and nurse’s responsibility were assessed. Results: The study shows that risk factors for oral diseases are present in 78% of the participants. No one had had an oral examination by any nurse in the community care. Conclusion: Oral health must be given a more systematic and clear focus in community care. The knowledge and attitudes among nurses should be extended. The interdisciplinary cooperation between dental services and nursing of frail elderly should be systemized. Keywords: Elderly patients, oral health risk factors, home care, nursing- dentistryen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk sykepleierforbunden_US
dc.relation.ispartofseriesSykepleien Forskning;5 (2)
dc.subjectEldreen_US
dc.subjectSykepleieen_US
dc.subjectHjemmesykepleieen_US
dc.subjectTannhelseen_US
dc.subjectRisikoen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleTannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien : en tverrsnittsstudieen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttp://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/394260/artikkel_fjera_m_hovedoppslag_4719.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record