Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRee, Gunnar
dc.contributor.authorThorbjørnsen, Gina
dc.date.accessioned2019-02-20T10:17:53Z
dc.date.available2019-02-20T10:17:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6652
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren
dc.description.abstractTi prosent av alle unge under 30 år står utenfor utdanning og arbeidsliv i Norge. Det er komplekse sammensatte årsaker til at ungdom står utenfor skole og arbeidsliv. Denne artikkelen har valgt å se på hvilken betydning behovet for inntektssikring, foreldrepåvirkning og tidligere skoleopplevelser kan ha for at ungdom står utenfor. Artikkel 1 omhandler teori om ungdom utenfor og utenforskap. Komplekse årsaksforklaringer beskrives teoretisk sammen med atferdsanalyse som forklaringsmodell og seleksjon som forståelsesramme. Tema foreldrepåvirkning presenteres i teori om familie, foreldrestiler og tilknytning. Behovet for inntektssikring beskrives sammen med oversikt over velferdsordningene. Artikkel 2 er en presentasjon og drøfting av en kvantitativ undersøkelse besvart av ungdom som står utenfor utdanning og arbeid. Undersøkelsen har som målsetting å få belyst om det er noen fellestrekk i bakgrunnsvariablene blant ungdommene, hvor viktig foreldre og inntektssikring er og om tidligere skoleopplevelser er av betydning. Den presenterer også om betydningen av inntektssikring gjør til at ungdom velger å beholde velferdsordningen kontra å komme i utdanning og arbeid. Artikkelen avsluttes med å presentere hva som er viktig for ungdommene for å komme i skole eller arbeid. Formålet med undersøkelsen er å få frem ungdom som står utenfor sin stemme.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskapen
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2018
dc.subjectUngdomen
dc.subjectInntekteren
dc.subjectForeldreen
dc.subjectUtenforskapen
dc.subjectPsykiske vanskeren
dc.subjectMotivasjonen
dc.subjectOppfølgingen
dc.subjectAtferdsanalyseen
dc.subjectInntektssikringen
dc.titleHvor viktig er inntektssikring, foreldrepåvirkning og tidligere skoleopplevelser for ungdom som står utenfor skole og arbeid? (En kvantitativ undersøkelse)en
dc.title.alternativeFinancial security, parental influence and previous experiences in school: young adults not at work or under education. (An empirical study)en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel