Show simple item record

dc.contributor.advisorStubberud, Dag-Gunnar
dc.contributor.authorIversen, Marit Frigård
dc.date.accessioned2018-11-21T08:40:52Z
dc.date.available2018-11-21T08:40:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6367
dc.descriptionMaster i intensivsykepleieen
dc.description.abstractSammendrag Hensikt: Hensikten med denne masteroppgaven er å utarbeide et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre for bruk av sengesykkel til mobilisering av intensivpasienter. Den er bygget på forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap. Bakgrunn: Det er nå lovpålagt for intensivsykepleier å utføre kvalitetsarbeid og forskningsarbeid. Bruk av sengesykkel i mobilisering av intensivpasient på respirator er blitt gjort i løpet av det siste ti-året i flere land i Europa, Amerika og Australia. I Norge har det ikke vært vanlig å bruke sengesykkel for intensivpasienter. Det er behov for en kunnskapsbasert fagprosedyre for bruk av sengesykkel til mobilisering av voksen intensivpasient på respirator. Helsebibliotekets Nettverk har ikke en slik prosedyre. Metode: Selve utformingen av masteroppgaven er strukturert etter Kunnskapssenterets «Modell for kvalitetsforbedring». Som mal i utarbeidelse av forslag til fagprosedyren er «Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer» fra Helsedirektoratet (2012) benyttet. Kunnskapssøk er gjort i anerkjente databaser. PICO-skjema med emneord er utarbeidet og benyttet. Utvelgelse og kritisk vurdering av forskningsartikler er gjort. Forslaget til fagprosedyren er evaluert ved hjelp av AGREE II-verktøyet. Resultat: Resultatet av masteroppgaven er en kunnskapsbasert fagprosedyre for bruk av sengesykkel til mobilisering av intensivpasient. Den vil kunne videreutvikles på helseforetaket der kandidaten jobber.en
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this master thesis is to develop and suggest a knowledge-based procedure for the use of bed cycling for mobilizing intensive care patients. The procedure is based on research, practical experience and patient knowledge. Background: It is stated in law that the intensive care nurse will perform her work based on quality and research. Bed cycling for mobilizing intensive care patients on mechanical ventilators has been done during the last decade in Europe, America and Australia. However, bed cycling for intensive care patients is not commonly done in Norway. A knowledge-based procedure for the use of bed cycling for mobilizing adult patients on mechanical ventilators is needed. The Norwegian “Helsebibliotekets Nettverk” does not have such a procedure. Method: The structure of the master thesis is based on “Kunnskapssenterets” Method for quality improvement. The Policy for developing knowledge-based guidelines (2012) from “Helsedirektoratet” has been used as a framework for developing the suggested procedure. Search for information has been done in acknowledged databases. The tool PICO-formats with search keywords has been developed and used. The selection and critical assessment of research articles have been performed. The recommended procedure has been evaluated helped by the AGREE II tool. Results: The result of this thesis is a knowledge-based procedure for use of bed cycle for mobilizing intensive care patients. The procedure can be developed further at the hospital where the candidate works.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectIntensivpasienteren
dc.subjectSengesykkelen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.titleTidlig mobilisering av intensivpasient med sengesykkelen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record