Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHetmann, Fredrik
dc.contributor.authorSkrataas, Helle
dc.date.accessioned2018-11-21T08:29:03Z
dc.date.available2018-11-21T08:29:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6366
dc.descriptionMaster i intensivsykepleieen
dc.description.abstractBakgrunn: Fra 1960-åra og frem til i dag antas det at støynivået i sykehus har steget med ca. 10 desibel (dB) i gjennomsnitt, og at det generelle støynivået ligger 10-15 dB over det som anbefales fra Verdenshelseorganisasjon (WHO) (Basner et al., 2014). WHO anbefaler at det gjennomsnittlige støynivået bør være 30 dB(A) (Berglund, Lindvall & Schwela, 1999). Det å bli utsatt for støy påvirker kroppen både fysisk og psykisk, stimulering av det sympatiske nervesystemet, økt utskillelse av stresshormoner, nedsatt immunrespons, redusert søvnkvalitet og økt risiko for delirium (Christensen, 2007; Berglund et al., 1999; Konkani & Oakley, 2012). Hensikten er å kartlegge hvordan støynivået er for intensivpasienten på avdelingen hvor studenten jobber. Metode: Det ble utført en deskriptiv tverrsnittsundersøkelse, ved å måle støynivå inne på pasientrommet over 3 døgn. Fra søndag til onsdag. Det ble benyttet en støymåler av typen Cirrus Optimus sound level meters som blant annet måler fra 20 dB(A) til 140 dB(A) og opp til 143 dB(C) peak lyd (Cirrus Research plc, 2013). Resultat: Støynivået målt inne hos intensivpasienten var høyere enn anbefalingene fra WHO med LAeq 50.9 dB, med støytopper opp mot LAFmax 89 dB og lavest målte var LAFmin 42,2. Khikvadrat analye viste ingen signifikant forskjell på ukedag mot helgedag (p = 0.199) og heller ingen signifikant forskjell mellom dagvakt og aften- og nattevakt (p= 0.199). Konklusjon Det målte støynivået hos intensivpasienten samsvarer ikke med anbefalingene til WHO. Med tanke på de negative konsekvenser støy har for intensivpasienten er det viktig å rette fokus mot hvordan man kan redusere støyen. Videre forskning bør ta sikte på å kartlegge støykilder og man burde sette sammen en komite som kan se på muligheter og tiltak for å redusere støy på intensiv.en
dc.description.abstractBackground: Since 1960’s and up to today the noise levels in hospitals have increased about 10 dB in average. The mean noise levels in the intensive care units are approximately 10-15 dB above guidelines from the World Health Organization (WHO) (Basner et al., 2014). The guideline value should be an average of 30 dB(A) (Berglund, Lindvall & Schwela, 1999). Noise is an environmental hazard in the ICU, and contribute to poor sleep, immune suppression, cardiovascular stimulation and negative effect on mental health and increased risk of delirium (Konkani & Oakley, 2012; Christensen, 2007). The aim of this study was to measure, analyze and compare noise in an ICU patient room, to the WHO’s guidelines. Method: Cross-sectional study. The measurements where undertaken using the Cirrus Optimus sound level meters recording noise levels in the internationally agreed A-weighted scale in the range from 20 dB(A) to 140 dB(A) (Cirrus Research plc, 2013). Noise level data were recorded for 3 consecutive days. Result: The result of the noise level analysis indicates that the noise levels in the patient room was 50.9 dB(A), with acute spikes reaching 90 dB(A). The lowest recorded noise was 42.2 dB(A). Chi-square analysis revealed no statistic significant differences between day of the week (p=0.199) or between nursing shifts (p=0,199). Conclusion: The sound level was greater than WHO recommendations. Considering the negative effects of a noisy environment it is important to show more attention to intervention to reduce noise in the ICU setting. Further research is needed to detect noise sources and find interventions to reduce noise to improve patient care in the ICU. Keyword: Noise, ICU, Hospital Noise, Intensive care nursingen
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectStøynivåen
dc.subjectIntenvivavdelingen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.titleStøy på Intensiv "Samsvarer støynivået intensivpasienten blir utsatt for med WHO sine anbefalinger?" - Kvantitativ studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel