• Nasjonalgalleriets basisutstilling Kunst 1 - om museale tumulter 

      Skrede, Joar (FORMakademisk; 2(2), Academic article, 2009)
      Basisutstillingen Kunst 1 ved Nasjonalgalleriet i 2005 var i stor grad en tematisk ordnet utstilling og ikke kronologisk ordnet, som tidligere. Dette utløste mye debatt i media. Artikkelen presenterer noen resonnement som ...