Show simple item record

dc.contributor.authorGrung, Rolf Magnus
dc.date.accessioned2018-07-02T10:08:23Z
dc.date.accessioned2018-11-02T07:46:17Z
dc.date.available2018-07-02T10:08:23Z
dc.date.available2018-11-02T07:46:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGrung RM. Læringseffekt av podkastundervisning av kommunalt ansatt helse- og omsorgspersonell sammenliknet med læringseffekt av klasseromsundervisning av vernepleierstudenter ved undervisning om funksjonelle analyser: En pilotstudie. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. 2018;45(1):35-45en
dc.identifier.issn0809-781X
dc.identifier.issn0809-781X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6294
dc.description.abstractForelesninger som distribueres som podkast er økende i høyere utdanning. Med podkast menes lyd- og bildefiler som distribueres over internett. Resultater av studier som har sammenliknet læringseffekten av en tradisjonell forelesning med en podkastforelesning har vist at podkastforelesningen gir omtrent lik læringseffekt sammenliknet med det å være tilstede i en tradisjonell forelesning. Et viktig problem med disse studiene at podkastene har vært spilt inn utenom forelesningssituasjonen. Dette åpner opp for flere feilkilder, som at foreleseres personlige ønske om et bestemt resultat har påvirket studienes utfall og at varigheten mellom de to ulike formatene ikke har vært identiske. Den eneste måten å eliminere disse feilkildene på er at podkastforelesningen er opptak av forelesningen den skal sammenliknes med. Hensikten med denne studien var å sammenlikne læringseffekten av å delta på en tradisjonell forelesning med læringseffekten av å lytte til et opptak av den samme forelesningen. To grupper deltok. Forelesningsgruppen, som bestod av vernepleierstudenter (N=32), fikk en 81 minutters forelesning om funksjonelle analyser. Det ble gjort opptak av denne forelesingen. Podkastgruppen, som bestod av kommunalt ansatt omsorgspersonell (N=10), lyttet til dette opptaket. Det ble benyttet en pre- posttest design. Læringseffekten ble målt som en forbedring fra pretest til posttest. Resultatene viste en omtrent lik økning av kunnskaper om funksjonelle analyser fra pretest til posttest hos begge gruppene. Hovedkonklusjonen etter denne studien er derfor at podkast har sin plass i høyere utdanning.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk Atferdsanalytisk Foreningen
dc.relation.ispartofseriesNorsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årgang 45, nummer 1
dc.subjectForelesningeren
dc.subjectPodkasteren
dc.subjectLæringseffekteren
dc.subjectFunksjonelle analyseren
dc.titleLæringseffekt av podkastundervisning av kommunalt ansatt omsorgspersonell sammenliknet med læringseffekt av klasseromsundervisning av vernepleierstudenter ved undervisning om funksjonelle analyser: En pilotstudieen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2018-07-02T10:08:23Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1595151
dc.source.journalNorsk Tidsskrift for Atferdsanalyse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record