Show simple item record

dc.contributor.advisorTagliabue, Marco
dc.contributor.authorGrongstad, Anne-Mette
dc.date.accessioned2018-08-29T06:29:08Z
dc.date.available2018-08-29T06:29:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6101
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren
dc.description.abstract“Other- regarding”- preferanse er nyttet i atferdsspill til å se på hvorfor vi velger å dele en andel av vår velferd, penger og informasjon. Ni team deltok i fire atferdsøkonomiske spill; fangens dilemma (FD), investeringsspill med bonus eller tilbaketrekk og ultimatumspill. Som del av et innen- subjekt design er de satt i et hypotetisk scenario for å bli enige, om fordeling av ansvar eller betale for en tjeneste for å minimere forsinkelser. Økonomiske insentiver kan påvirke denne relasjonen i et dilemma spill ved at andelen går ned, slik at det undergraver et “frivillig samarbeid”. Positiv gjensidighet ble målt ved at en person deler det meste av sin andel. Insentivene som legges til i to av spillene er sentrale for å se om dette valgmønsteret endrer seg. Funnene viser at det var en svak nedgang i mot-tilbudet fra spill med bonus til spill med altruistisk straff (insentivet). Skjemaene både for sosiale normer og insentiver er lært ved ulike intervaller og virker for det valget som blir dominant. En slik situasjon er sett i forhold til et nytt leverandørmarked for den norske jernbanen. Vil være interessant å bruke dette for andre sammenhenger, og om nedgangen i samarbeidet også skjer der.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskapen
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2018
dc.subjectInvesteringsspillen
dc.subjectGjensidigheten
dc.subjectSamarbeiden
dc.subjectValgatferden
dc.subjectInsentiveren
dc.subjectAtferdsvitenskapen
dc.subjectKomplekse systemeren
dc.subjectAtferdsspillen
dc.titleØkonomiske insentiver betoner strategisk gjensidighet i et investeringsspillen
dc.title.alternativeEconomic incentives accentuate strategic reciprocity in an investment gameen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record