Show simple item record

dc.contributor.authorHjelen, Wenke
dc.contributor.authorSagbakken, Mette
dc.date.accessioned2018-03-19T11:45:42Z
dc.date.accessioned2018-06-22T11:41:16Z
dc.date.available2018-03-19T11:45:42Z
dc.date.available2018-06-22T11:41:16Z
dc.date.issued2018-03
dc.identifier.citationHjelen W, Sagbakken M. Kunnskapsbasert praksis: operasjonssykepleieres erfaringer og holdninger . Sykepleien Forskning. 2018en
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5983
dc.description.abstractBakgrunn: Medisinskteknisk utstyr og medisinsk behandling er i stadig utvikling. Det medfører bedre og ere behandlingstilbud og behandlingsmetoder, som derved stiller særegne krav til faglig oppdatering og bevissthet for dem som jobber kunnskapsbasert. Hensikt: Hensikten med studien var å få innsikt i hvilken forståelse operasjonssykepleiere har av konseptet «kunnskapsbasert praksis» (KBP), samt hvilke erfaringer de har med å jobbe kunnskapsbasert. Ved å inkludere forskjellige sykehus ønsket vi å kartlegge ulike praksiser eller systembetingete forskjeller, som holdninger og tid avsatt til å arbeide kunnskapsbasert.  Metode: Vi gjennomførte re fokusgrupper i tre ulike deler av landet. Fokusgruppeintervjuene ble foretatt i oktober til november 2012 og besto av re til seks operasjonssykepleiere. Resultat: Sykepleierne fremhevet at et stadig økende krav til produksjon og effektivitet var barrierer mot å jobbe kunnskapsbasert. De uttrykte at manglende kunnskaper kunne skape utrygghet i utøvelsen av arbeidet. Samtidig viser funnene at de ikke alltid benyttet mulighetene og tiden til å jobbe kunnskapsbasert slik det var tenkt. Tilgjengelige rom og pc-er i operasjonsavdelingene ble lite brukt til å søke, lese og vurdere fag- og forskningsartikler. Konklusjon: Studien viser manglende kompetanse blant operasjonssykepleierne samt en manglende organisatorisk struktur og kultur som underbygger og støtter opp om KBP, både i operasjonsavdelingene og i utdanningsinstitusjonene. Funnene antyder at disse momentene kan ses i sammenheng med manglende tilrettelegging, men også manglende engasjement, både på et individuelt og organisatorisk plan.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk Sykepleierforbunden
dc.relation.ispartofseriesSykepleien Forskning;13
dc.subjectOperasjonssykepleieen
dc.subjectFagutviklingen
dc.subjectKunnskapsbasert praksisen
dc.subjectHoldningeren
dc.subjectFokusgrupperen
dc.titleKunnskapsbasert praksis: operasjonssykepleieres erfaringer og holdningeren
dc.title.alternativeOperasjonssykepleiere mangler tid og kompetanse til å arbeide kunnskapsbaserten
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2018-03-19T11:45:42Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2018.69422
dc.identifier.cristin1523211
dc.source.journalSykepleien Forskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record