Show simple item record

dc.contributor.advisorRee, Gunnar
dc.contributor.authorFlatland, Helene
dc.date.accessioned2018-01-18T10:07:47Z
dc.date.available2018-01-18T10:07:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5512
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren
dc.description.abstractOverordnet stiller masteroppgaven spørsmålet om hvorvidt åpent kontorlandskap kun er et onde. Dette diskuteres i to artikler som har hatt som mål å diskutere fordeler og ulemper med åpent kontorlandskap på en nøytral måte. Artikkel 1 er en litteraturgjennomgang knyttet til fordeler og ulemper med åpent kontorlandskap er. Artikkelen er avgrenset til forskning publisert etter Fostervolds litteraturgjennomgang fra 2009. Litteraturen viser at åpent kontorlandskap har flere ulemper som forstyrrende støy og avbrytelser. Dette er miljøbetingelser i kontorlandskapet som ser ut til å gå utover ansattes prestasjoner. Basert på litteraturen kan det tyde på at disse negative helseeffektene påvirker jobbtilfredsheten, eller at det ikke er noen sammenheng i det hele tatt. Det argumenteres derfor for at det er vanskelig å anta at åpent kontorlandskap har positive effekter på jobbtilfredsheten. Litteraturgjennomgangen gir derfor, i likhet med Fostervold (2009), liten støtte til at åpent kontorlandskap er fordelaktig. I artikkel 2 undersøkes ansattes erfaringer med åpent kontorlandskap og hva de opplever som fordeler og ulemper med kontorløsningen, samt hvilke måter ulempene kan minimeres. Det ble benyttet en kvalitativ tilnærming, en enkeltcasestudie med bare én analyseenhet. Denne metoden benyttes for å få rik og dyp informasjon fra et lite antall informanter. Resultatene fra studien tyder på at ansatte i selskapet er fornøyd med å sitte i åpent kontorlandskap. I følge informantene bidrar kontorløsningen til god kunnskapsdeling, raske avklaringer, god informasjonsflyt og en opplevelse av bedre teamfølelse og samhold. Det som trekkes frem som negativt er støy og avbrytelser, men mye tyder på at ansatte ser nytteverdien av fordelene og at et arbeidsmiljø uten avbrytelser vil virke hemmende for fordelene. Utfordringene med støy kan dermed underlettes av gode kjøreregler, samt av flere muligheter for å trekke seg tilbake for individuelt arbeiden
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskapen
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2017
dc.subjectÅpent kontorlandskapen
dc.subjectJobbtilfredsheten
dc.subjectStøyen
dc.subjectKonsentrasjonen
dc.subjectKommunikasjonen
dc.subjectSamarbeiden
dc.titleÅpent kontorlandskap - kun et onde?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record