Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPajalic, Zada
dc.contributor.advisorMeyer, Mona Elizabeth
dc.contributor.authorNaluyima, Yudayah
dc.date.accessioned2018-01-17T09:20:26Z
dc.date.available2018-01-17T09:20:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5490
dc.descriptionMaster i jordmorfagen
dc.description.abstractBakgrunn: Norge har lenge hatt en sterk ammekultur, men det har vært endringer i ammefrekvensen de siste årene. Mye er gjort for å opprettholde en høy ammefrekvens men, til tross for flere tiltak fortsetter ammefrekvensen å gå ned. Problemstillingen var «Evaluering av kvinners oppfatning av veiledning og støtte når det gjelder amming dem får fra helsepersonell i svangerskapsomsorgen, fødeklinikk, barsel og helsestasjon» Design: Studiedesignet var en mixed metode. Data ble samlet inn med et spørreskjema. Totalt 114 kvinner svarte på spørreskjemaet. Data ble analysert med kvalitativ - og statistisk analyse. Resultat: Resultater viste at kvinner ikke er fornøyde med ammeveiledningen og støtte de får hverken i kommune-helse og omsorgstjenesten eller på sykehuset. Analysen av kvalitative datamateriale identifisert 3 kategorier: utfordringer under amming, ammeveiledning og støtte som settes pris på og ammehjelp og støtte som ønskes. Konklusjon: Ammeveiledningen og støtte kvinner får fra helsepersonell generelt er mangelfull og bristendeen
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2017
dc.subjectAmmingen
dc.subjectAmmestøtteen
dc.subjectVeiledningen
dc.subjectHelsepersonellen
dc.subjectAmmefrekvensen
dc.titleEvaluering av kvinners oppfatning av veiledning og støtte når det gjelder amming dem får fra helsepersonell i svangerskapsomsorgen, fødeklinikk, barsel og helsestasjonen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel