Show simple item record

dc.contributor.advisorLukasse, Mirjam
dc.contributor.advisorHenriksen, Lena
dc.contributor.authorBjørgo, Mari Nyland
dc.contributor.authorLøvåsmoen, Elin Marie Lindstad
dc.date.accessioned2018-01-16T08:02:39Z
dc.date.available2018-01-16T08:02:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5482
dc.descriptionMaster i jordmorfagen
dc.description.abstractHensikt: Å undersøke forskjeller mellom fem sykehus i Norge i forhold til kvinner som i svangerskapet ønsket keisersnitt, og hvordan disse kvinnene endte opp med å føde. Metode: En prospektiv kohortstudie av 2177 uselekterte gravide kvinner fra fem sykehus. Kvinnene ble rekruttert tilknyttet rutineultralyd, og dataene ble innhentet fra spørreskjema og pasientjournal. Resultater: Flergangsfødende tilknyttet Tromsø og Drammen hadde lavere odds for å ønske keisersnitt. Det var ingen signifikante forskjeller mellom sykehusene i forhold til fødselsutfall blant de som ønsket keisersnitt, til tross for store prosentvise variasjoner. Totalt 67,8% av de som ønsket keisersnitt i svangerskapet endte opp med denne fødselsmetoden. Konklusjon: Et ønske om keisersnitt var assosiert med tidligere obstetrisk historie og psykologiske faktorer. Å skape gode fødselsopplevelser og tilby kvinner samtaler omkring fødsel kan redusere ønsket om keisersnitten
dc.description.abstractAim: To investigate whether there were differences between five hospitals in Norway, in relation to women who in pregnancy preferred a CS, and how those women ended up giving birth. Method: A prospective cohort study of 2177 unselected pregnant women at five hospitals, recruited in connection with the standard ultrasound examination. Data was obtained through a questionnaire and the electronic patient charts. Results: Multiparous women in Drammen and Tromsø had a lower odds to prefer CS. There were no significant differences between the hospitals in how the women who preferred CS ended up giving birth, despite large percentage variations. A total of 67,8% of the women who preferred CS ended up with this mode of delivery. Conclusion: A preference for CS was associated with previous obstetric history and psychological factors. To create good birth experiences and offer women counseling may reduce the preference for CS.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2017
dc.subjectBidensen
dc.subjectKeisersnitten
dc.subjectFødselsutfallen
dc.subjectEget ønskeen
dc.subjectFødselsopplevelseren
dc.subjectCesarean sectionen
dc.subjectMaternal requesten
dc.subjectDeliveryen
dc.subjectExperiencesen
dc.titleØnske om keisersnitt og faktisk fødselsutfall ved fem sykehus i Norge - En prospektiv kohortstudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record