Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Ellen
dc.contributor.authorEllinger-Kaya, Karianne
dc.contributor.authorFjørne, Kathrine
dc.date.accessioned2018-01-12T14:32:35Z
dc.date.available2018-01-12T14:32:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5473
dc.descriptionMaster i jordmorfagen
dc.description.abstractHensikt: Å undersøke om det er økt risiko for perineale skader hos kvinner som føder i vann, sammenlignet med kvinner som føder på land. Sekundærutfallene i studien er postpartumblødning og apgar-skår. Metode: Prospektiv kohortstudie av 2875 kvinner som planla å føde hjemme i fire nordiske land. Beskrivende statistikk og logistisk regresjon ble brukt til å analysere dataene. Resultat: Kvinner som fødte i vann hadde en økt risiko for spontane rifter. Det ble funnet en lav forekomst av sfinkterrupturer og episiotomier. Vi fant ingen signifikante forskjeller i postpartumblødning og apgar-skår mellom kvinnene som fødte i vann og på land. Konklusjon: Selv om vi fant at kvinner som føder i vann kan oppleve mer spontane rifter og sjeldnere intakt perineum, var det kun en moderat risikoøkning.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2017
dc.subjectJordmoren
dc.subjectVannfødselen
dc.subjectFødselsomsorgen
dc.subjectHjemmefødselen
dc.subjectPostpartumblødningen
dc.subjectApgarskåren
dc.titlePåvirker vannfødsel risikoen for perineale skader eller andre ugunstige utfall hos lavrisikokvinner med fysiologisk fødsel? Resultater fra den Nordiske hjemmefødsel kohortstudienen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record