Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrotle, Margreth
dc.contributor.authorKlokk, Lars Petter
dc.contributor.authorKopperstad, Audun
dc.date.accessioned2017-11-16T08:15:04Z
dc.date.accessioned2017-12-18T12:48:05Z
dc.date.available2017-11-16T08:15:04Z
dc.date.available2017-12-18T12:48:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationGrotle M, Klokk Lp, Kopperstad. En prospektiv klinisk studie av pasienter med langvarige ryggsmerter : sykefravær og ""raskere tilbake"" . Fysioterapeuten. 2016;83(1):26-31en
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.issn0807-9277
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5424
dc.description.abstractHensikt : undersøke 1-års forløp av sykefravær og klinisk utfall hos pasienter med langvarige korsryggsmerter henvist til «raskere tilbake» tiltak, samt om psykolo- giske faktorer ved inklusjon påvirket sykefravær ved 12 mnd. n Design : prospektiv kohortestudie. n Materiale : alle henviste ryggpasienter til t verrfaglig r yggpoliklinikk, Ålesund syke- hus, i løpet av ett år, ble invitert til å delta. n Metode : s tandardiserte spørreskjemaer ble benyttet ved inklusjon, tre- og 12 mnd. Multivariat logistisk regresjon ble benyttet for å analysere sammenhenger. n Resultat : s tudien inkluderte 131 pasienter, hvorav 98 responderte ved tre mnd. og 88 ved 12 mnd. andel sykemeldte ble redusert fra 65% til 33% ved 12 mnd. (p<0.002). en signifikant reduksjon i sykefraværsdager og forbedring i kliniske utfallsmål ble også observert. s ykefravær ved 12 mnd. var statistisk signifikant asso- siert med emosjonelt stress og katastrofetanker med odds ratio, or, på henholdsvis 4.4 (konfidens intervall, Ki 1.5 -12.8) og 4.2 (Ki 1.5 - 11.7). n Konklusjon : p asienter som deltok i et tverrfaglig «raskere tilbake»-tiltak hadde stor reduksjon i sykefravær samt forbedring i klinisk status i løpet av ett års oppføl- ging. emosjonelt stress og katastrofetanker ved inklusjon økte risikoen for sykefra- vær ved 12 mnd.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk Fysioterapiforbunden
dc.relation.urihttp://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeuten-1-16/#26
dc.subjectRyggen
dc.subjectRaskere tilbakeen
dc.subjectSykefraværen
dc.titleEn prospektiv klinisk studie av pasienter med langvarige ryggsmerter : sykefravær og ""raskere tilbake""en
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2017-11-16T08:15:04Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1360608
dc.source.journalFysioterapeuten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel