Show simple item record

dc.contributor.authorFoss, Christina
dc.contributor.authorKnutsen, Ingrid Ruud
dc.contributor.authorHenni, Silje Havrevold
dc.contributor.authorMyrstad, Hanne
dc.date.accessioned2017-05-04T09:53:18Z
dc.date.accessioned2017-05-10T06:57:48Z
dc.date.available2017-05-04T09:53:18Z
dc.date.available2017-05-10T06:57:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationFoss C, Knutsen IRK, Henni S, Myrstad. Utfordringer med å etablere en ny praksis. Sykepleien Forskning. 2016language
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/4902
dc.description.abstractBakgrunn: Svært mange nye tiltak som har vist seg å ha god effekt, etableres likevel ikke som ny praksis. Det er behov for kunnskap om hvordan vi kan tilrettelegge for nye tiltak slik at de har optimal mulighet for å bli etablert som del av en ny praksis. Stadig flere peker på at det er nødvendig å evaluere prosessen. Hensikt: Å presentere normaliseringsprosessteori (NPT) som et redskap for prosessevaluering når en ny praksis skal innføres. Vi presenterer og utdyper teoriens hovedprinsipper med en pilotstudie der vi benyttet NPT i evalueringen. Metode: Som del av en større studie (EU-WISE) inkluderte vi 16 pasienter diagnostisert med diabetes type 2 i pilotstudien. I intervensjonen introduserte sykepleiere tiltak som stimulerer til økt bruk av lokale nettverk som hjelp til å mestre sykdommen. Ved hjelp av et refleksjonsskjema basert på teorien om normaliseringsprosess foretok vi kvalitative intervjuer av pasienter og sykepleier. Resultat: Evalueringen avdekket faktorer som både hemmer og fremmer etablering av nettverksstøtte til personer som strever med å mestre kronisk sykdom. Konklusjon: NPT ga en ramme for evalueringen som ikke bare fokuserte på intervensjonen, men også på helt konkrete og praktiske utfordringer med å gjennomføre tiltaket.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherNorsk sykepleierforbundlanguage
dc.relation.urihttps://sykepleien.no/forskning/2016/11/utfordringer-ved-etablere-en-ny-praksis-0
dc.subjectPraksislanguage
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808language
dc.subjectNormaliseringsprosessteorilanguage
dc.titleUtfordringer med å etablere en ny praksislanguage
dc.typeJournal articlelanguage
dc.typePeer reviewedlanguage
dc.date.updated2017-05-04T09:53:18Z
dc.description.versionpublishedVersionlanguage
dc.identifier.cristin1403538


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record