CC-BY
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som CC-BY